Post of the day
George Ohsawa

Đời người – Chơi giữa vô thường

Nhân dịp ra mắt blog LuuDung.Vn, xin mượn bài mở đầu trong tập “Chơi giữa vô thường” của Tiên sinh George Ohsawa (tên thật: Sakurazawa Nyoichi, người truyền bá phong trào thực dưỡng gạo lứt muối mè rộng rãi trên thế giới) để mở bài cho blog, mời các bạn cùng đọc và suy ngẫm Đời người Năm tháng trôi…

Latest Posts

RSS

Đời người – Chơi giữa vô t...

Nhân dịp ra mắt blog LuuDung.Vn, xin mượn bài mở đầu trong tập “Chơi giữa vô thường&#...