Post of the day
chòm sao Bắc Đẩu

Nhận năng lực tịnh hóa từ chòm sao Bắc Đẩu Cổ Phật...

Nhận ân phước gia trì và năng lực tịnh hóa từ chòm sao Bắc Đẩu Cổ Phật Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9 dương lịch năm 2017, chòm sao Bắc Đẩu Cổ Phật sẽ hiện ra rõ nhất trên bầu trời. Những nguồn nước nào nhận được ánh sáng từ chòm sao này…

Latest Posts

RSS

Nhận năng lực tịnh hóa từ chòm sao ...

Nhận ân phước gia trì và năng lực tịnh hóa từ chòm sao Bắc Đẩu Cổ Phật Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng ...

Giá của đức tin – giá của sinh mệnh
Giá của đức tin – giá của sinh mệnh

Cách đây chừng 11 năm, sau trận ốm thập tử nhất sinh, trải qua cấp cứu và điều trị bằng Tây y, sau đó bồi bổ bằng Đông y. Như...

144.000 CHIẾN BINH ÁNH SÁNG LIGHTWORKERS – HÃY ĐI RA KHỎI GIẤC NGỦ DÀI – THÔNG ĐIỆP 30/8/2017 144,000 Lightworkers đã được dự... Light Workers – các chiến binh ánh sáng – hãy đi...