Post of the day
giác ngộ

Lo cho thân thể hay lo cho tinh thần?

Thân thể này thì đến và đi, có rồi sẽ mất. Còn công sức tu hành của bạn vẫn sẽ ở lại, cho dù bạn không còn thân thể này nữa. Nếu bạn tu hành tốt thì khi thân thể này mất, bạn có tái sinh tốt đẹp, bạn có thân thể mới khỏe hơn,…

Latest Posts

RSS

Lo cho thân thể hay lo cho tinh thầ...

Thân thể này thì đến và đi, có rồi sẽ mất. Còn công sức tu hành của bạn vẫn sẽ ở lại, cho dù bạn khô...

Kinh Nghiệm Ăn Uống Để Không Bệnh Tật

Chế độ ăn của mình giúp cho mình nhiều năm không có bệnh gì, kể cả cảm mạo; huyết áp và nhịp tim rất chuẩn, xương ngày càng c...

Bàn thờ bát hương để làm gì – Lễ gia tiên để làm gì? Hiện nay chúng ta đang thờ cúng rất nhiều, có nhiều khi chúng ta c... Bàn thờ bát hương để làm gì – Lễ gia tiên để làm gì?...