Post of the day
pháp thiền

Chọn phương pháp thiền nào đúng-hiệu quả-phù hợp nhất?...

Có nhiều người mới tìm hiểu về thiền, đang ở ngưỡng căn cơ bản. Hoặc đã theo một phương pháp thiền nào đó, thiền định, thiền quán, thiền Trúc Lâm, thiền Vipassana… mục đích có thể khác nhau, thiền để dưỡng sinh, để chữa bệnh hay để giải thoát. Nhưng rất nhiều người vẫn còn…

Latest Posts

RSS

Chọn phương pháp thiền nào đúng-hiệ...

Có nhiều người mới tìm hiểu về thiền, đang ở ngưỡng căn cơ bản. Hoặc đã theo một phương pháp thiền n...

Từ hiện tượng bình thường đã trở nên bất thường...

Gần đây bà con Facebook chia sẻ nhiều về hình ảnh Đức Phật (ảnh âm bản), và nhiều người hiểu nhầm là sự linh thiêng của Phật ...

Nhận ân phước gia trì và năng lực tịnh hóa từ chòm sao Bắc Đẩu Cổ Phật Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9 dương lịch năm 2017, ch... Nhận năng lực tịnh hóa từ chòm sao Bắc Đẩu Cổ Phật...