Tình ca Trung – Việt

Tình ca Trung – Việt 👰 Trung ơi! Cho thiếp hỏi chàng: Thiếp đâu có đẹp dịu dàng như Nga Cũng không giàu giống Qatar… Tại sao chàng vẫn cứ sà vào yêu? ☠ Việt ơi! Nàng chớ hỏ...