Lễ lạy bậc có đạo đức

60 lượt xem

Có ai đó đã nói rằng:

« Đứng trước một người học thức hơn mình, tôi cúi đầu,
Nhưng đứng trước một người đạo đức hơn, tôi cúi lạy »

Thật vậy, việc lễ lạy trước bậc có đạo đức giúp ta thành tựu được rất nhiều yếu tố:

1. Diệt trừ lòng cống cao ngã mạn.
2. Đức độ ngày một tăng trưởng.
3. Sẽ học hỏi được những điều hay lẽ đẹp từ cuộc đời.
4. Đi đâu ai cũng yêu mến.
5. Gieo trồng những hạt giống lành để làm Thánh trong tương lai .

Nam Mô A Di Đà Phật. Tặng cho những ai hữu duyên.

Nguồn FB: Tu học mỗi ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *