Lễ lạy bậc có đạo đức

Có ai đó đã nói rằng: « Đứng trước một người học thức hơn mình, tôi cúi đầu, Nhưng đứng trước một người đạo đức hơn, tôi cúi lạy » Thật vậy, việc lễ lạy trước bậc có đạo đức giúp ta thành tựu được rấ...

Thế nào là một người tự do, tự tại?

Thế nào là một người tự do, tự tại? Là người phải làm chủ được bản thân. Chuyển từ vị trí là nô lệ của các cảm thọ, cảm xúc và sự ham muốn lên vị trí ông chủ. Nghĩa là phải vượt qua được ngon dở, vui...