Lễ lạy bậc có đạo đức

Có ai đó đã nói rằng: « Đứng trước một người học thức hơn mình, tôi cúi đầu, Nhưng đứng trước một người đạo đức hơn, tôi cúi lạy » Thật vậy, việc lễ lạy trước bậc có đạo đức giúp ta thành tựu được rấ...

Thế nào là một người tự do, tự tại?

Thế nào là một người tự do, tự tại? Là người phải làm chủ được bản thân. Chuyển từ vị trí là nô lệ của các cảm thọ, cảm xúc và sự ham muốn lên vị trí ông chủ. Nghĩa là phải vượt qua được ngon dở, vui...

Luyện tam bộ chú để nâng cao sức khỏe

Luyện tam bộ chú để nâng cao sức khỏe – lợi ích không thể nghĩ bàn Chia sẻ kinh nghiệm. Bạn nào hứng thú có thể luyện tam bộ chú để nâng cao rung động trường năng lượng, giúp ích sức khỏe, minh...

Cúng ông Công ông Táo như thế nào cho đúng?

Cúng ông Táo như thế nào cho đúng? Tết ông Công, ông Táo hay còn gọi là Tết ông Táo (23 tháng Chạp) mặc dù là một phong tục truyền thống nhưng với các Phật tử tại gia, tục lệ này vẫn đang được duy tr...

Lo cho thân thể hay lo cho tinh thần?

Thân thể này thì đến và đi, có rồi sẽ mất. Còn công sức tu hành của bạn vẫn sẽ ở lại, cho dù bạn không còn thân thể này nữa. Nếu bạn tu hành tốt thì khi thân thể này mất, bạn có tái sinh tốt đẹp, bạn...